تاسيس باشگاه
باشگاه مخاطبان شبکه تهران تابعيت جمهوري اسلامي ايران را داراست و همواره درچارچوب دين مبين اسلام و تشيع حرکت خواهد نمود.
مدت فعاليت باشگاه از تاريخ تأسيس، به‌مدت نامحدود مي‌باشد.
رعايت حريم خصوصي و اطلاعات محرمانه اعضاء
اطلاعات دريافتي از هر عضو، براي ساير اعضاء غير قابل مشاهده بوده، و تنها به منظور ارائه خدمات تعيين شده توسط وي بهره برداري خواهد گرديد و باشگاه به هيچ عنوان اطلاعات اعضاء را نزد اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري فاش نخواهد نمود.
حق تغيير قوانين باشگاه
مديريت باشگاه با در نظر گفتن صلاح باشگاه و اعضاء و به منظور افزايش جذابيت آن حق تغيير قوانين باشگاه را دارا مي باشد.
شرايط عضويت
كليه اعضاي باشگاه ملزم به رعايت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشند.
تمام اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت بند فوق مي توانند به عضويت باشگاه در آمده و فعاليت نمايند.
يک شخص حقيقي يا حقوقي نمي تواند بيش از يک عضويت در آن واحد داشته باشد.
اعضاء باشگاه تا زماني که احراز هويت نشده باشند عضو رسمي باشگاه تلقي نخواهند گرديد ولي مي توانند از بسيار از خدمات باشگاه بهره مند گردند.
انسداد و لغو عضويت افراد متخلف
در صورت محرز شدن تخلف يکي از اعضاء ، باشگاه مي تواند عضويت وي را مسدود نمايد.

شما مي توانيد جهت رفع مشکلات فني، جهت پيگيري پيشنهادات و انتقادات خود، جهت ارسال کارهاي گرافيکي و .... از طريق ايميل زير اقدام نماييد: club5@irib.ir

شما مي توانيد هر قسمت از برنامه هايي که در شبکه پخش شده است را درخواست کنيد . ما آن را براي دانلود قرار خواهيم داد. کافيست در خواست خود را با ذکر دقيق تاريخ پخش به ايميل باشگاه ارسال کنيد. club5@irib.ir

 شما مي توانيد جهت رفع مشکلات فني، و يا ارسال آثار خود از قبيل پوسترهاي گرافيکي ، دلنوشته ها، کليپ ها و .... از طريق ايميل زير اقدام نماييد: club5@irib.ir